Twee merken, één organisatie

Triade Vitree is de naam van onze fusieorganisatie. Sinds 1 januari 2018. Vanuit één organisatie bieden we ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis (Triade) en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen (Vitree).
Samen zijn we Triade Vitree.

Lees hier alles rondom het Coronavirus

Corona nieuws

Diversiteit is de kracht van onze gezamenlijke organisatie

Onze visie
We delen de visie dat ieder mens uniek is, ook in de behoefte aan zorg. Deze verschillen mogen er zijn. Diversiteit noemen we dat. Dat vraagt flexibiliteit van onze mensen en van onze zorgvormen. Samen hebben we die in huis.

Innovatiekracht
Door onze krachten te bundelen kunnen we onze werkprocessen efficiënter vormgeven. Er ontstaat meer ruimte om in te spelen op veranderingen. Samen hebben we innovatiekracht en kunnen we de ingezette koers van transformatie en zorgvernieuwing met gemeenten voortzetten.

Een flexibele jeugdzorgketen
In de jeugdzorg hebben we alle zorgvormen bij elkaar gebracht. Samen bieden we een flexibele jeugdzorgketen waarin snel kan worden geschakeld. Het uitgangspunt is: de juiste en best passende hulp, zo dicht mogelijk bij het eigen gezin van het kind.

Alle zorg in één organisatie
Door onze samenwerking wordt ook de keten tussen jeugd en volwassenen versterkt. Daar waar nodig kunnen cliënten makkelijker doorstromen na hun 18e en blijft hun zorg bij één organisatie.

Samen kunnen we meer.

Lees meer over onze merken