Triade en Vitree samen verder

Het is zover! Na een jaar voorbereiden is de fusie van zorgorganisaties Triade en Vitree sinds 1 januari 2018 een feit. Voortaan wordt de zorg aangeboden vanuit één gezamenlijke organisatie.

Beide merken blijven bestaan, maar de jeugdhulp van Triade sluit zich per 1 januari 2018 aan bij Vitree. Voor onze cliënten verandert er weinig tot niets. Zij blijven de hulp krijgen van de vertrouwde professional, thuis of op de eigen zorglocatie. Voor de medewerkers vallen ten gevolge van de fusie geen gedwongen ontslagen.

Per 1 januari 2018 is er één Raad van Bestuur, met daarin de huidige bestuurders mevrouw Afien Spreen van Triade en de heer Paul van der Linden van Vitree. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de nieuwe organisatie.

Bestuurders Afien Spreen en Paul van der Linden zijn trots op het resultaat: “We starten vol vertrouwen samen dit nieuwe jaar. Het is zeker niet klaar, in feite begint het nu pas. We kunnen nu stap voor stap onze nieuwe organisatie gaan inrichten“.

Beter waar mogelijk door samenwerking

Door de krachten te bundelen behouden beide organisaties het goede en verbeteren waar mogelijk door samenwerking. Met de fusie kan, naast het verstevigen van de zorgketen, de werkprocessen efficiënter worden vorm gegeven en de kwaliteit van zorg worden gecontinueerd. Alle ondersteunende diensten worden gecombineerd in een centraal bureau. Met het samengaan van Triade en Vitree ontstaat ook meer ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen. Hiermee kan de ingezette koers van transformatie en zorgvernieuwing samen met gemeenten worden voortgezet.

Triade en Vitree stellen zich met de fusie ten doel een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen te creëren in Flevoland, IJsselland en omstreken. In deze keten leveren zij de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie. Daar waar dat niet mogelijk is, bieden zij behandeling en begeleiding in een woonvorm.

Dat doen zij met behoud van ieders specialisme en naam. Triade biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een psychische stoornis. Vanuit Vitree wordt jeugdhulp geboden aan kinderen, jongeren en gezinnen.

 

Triade biedt gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Bij Triade werken circa 1.300 medewerkers. Zij bieden zorg op maat aan meer dan 2500 cliënten in Flevoland en omgeving.

Vitree biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die het op eigen kracht even niet redden. Met circa 560 medewerkers, en bijna 500 pleeggezinnen, biedt Vitree hulp aan meer dan 3.000 gezinnen per jaar. Vitree werkt samen met 14 gemeenten in de kernregio’s Flevoland en Overijssel.