Versoepeling maatregelen – ook voor bezoek en dagbesteding bij Triade Vitree

Nu we van het kabinet de touwtjes een beetje mogen laten vieren, komen er meer mogelijkheden voor bezoek, werken en dagbesteding. Dat is prettig, maar het is ook meteen een uitdaging. Want hoe kunnen we dit zo veilig mogelijk doen? Iedere cliënt en iedere situatie is anders. Daarom zullen we de nieuwe mogelijkheden op maat zorgvuldig wikken en wegen. Daarbij zoeken we steeds weer het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid – voor cliënten, verwanten en onze medewerkers.

We hebben de afgelopen maanden de nodige maatregelen moeten nemen om met elkaar de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen hiervoor als organisatie nauwlettend de landelijke richtlijnen en maatregelen. Deze maatregelen zijn voor niemand leuk; geen bezoek, elkaar niet zien, wennen om op een andere manier contact te hebben. We gaan bij alle keuzes die we maken vooral uit de vraag: ‘van wat kan wel?’.

Bezoek weer mogelijk: op afspraak en in aangepaste vorm

We zijn heel blij dat we voorzichtig weer bezoek kunnen toestaan, zowel bij ons op locatie als bij de cliënt thuis. Voor iedere situatie beoordelen we wat kan of niet kan. Op onze locaties willen we voorkomen dat er te veel bezoekers tegelijkertijd zijn. We houden daarbij rekening met de wensen van alle partijen en kijken naar de woonomstandigheden op de locatie. En belangrijk ook het van te voren met de locatie af te stemmen. Ook voor bezoek geldt dat we ons in elke situatie houden  aan de 1,5 meter afstand.

Dagbesteding (inclusief leer- en werklocaties) voorzichtig weer van start

De dagbesteding kan in aangepaste vorm weer voorzichtig opstarten. We zoeken daarbij naar mogelijkheden voor zowel op onze woonlocaties als op onze dagbestedingslocaties. Daarbij houden we rekening met het werken op 1,5 meter afstand. Ook het vervoeren van cliënten naar de dagbesteding speelt daarbij een rol en moet veilig geregeld kunnen worden. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van wie wanneer op welke locatie dagbesteding krijgt. De alternatieve vorm van dagbesteding op de woning gaat ondertussen gewoon door zolang als nodig is. Clienten worden geinformeerd door de begeleiders zodra bekend is wat dit betekent voor hun persoonlijke situatie.

Horeca locaties

Per 1 juni mogen de terrassen en restaurants open met inachtneming van een aantal regels. Onze horecalocaties: o.a. het Eksternest, Tante Truus en Puur op Smaak, gaan echter nog niet van start.  Ook hier staat de zorg voor onze cliënten voorop en bekijken we hoe we op een zo veilig mogelijk manier weer kunnen opstarten.

Hoe ziet de toekomst eruit?

We weten niet precies hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Wij blijven ons maximaal inzetten om onze cliënten te ondersteunen in hun dagelijkse leven.
Het naleven van de maatregelen speelt hierin een cruciale rol. Samen zullen we het ‘nieuwe normaal’ moeten vormgeven.