Wanneer kan uw kind, verwant of familielid weer naar de dagbesteding?

Met ingang van 1 juni kunnen we geleidelijk de dagbesteding weer gaan starten, maar de invulling daarvan zal anders zijn dan voor Corona.

De noodzakelijke maatregelen rondom het coronavirus vragen, in elke stap die we nemen, om een zeer zorgvuldige afweging. En daarom kunnen we niet zondermeer direct op 1 juni starten met de opening van alle dagbestedingslocaties.

We moeten rekening houden met de 1,5 meter afstand, maar ook de mogelijkheden van het veilig vervoeren van cliënten. De ruimtes om te werken moeten worden aangepast zodat op de locatie ook de veiligheid voor cliënten en medewerkers gewaarborgd kan worden. Al deze aspecten vragen om maatwerk per locatie en per cliënt.

We doen er alles aan om het zo snel als mogelijk voor ieder duidelijk te hebben, echter een concrete datum waarop uw kind, verwant of familielid weer naar de dagbesteding kan, kunnen we op dit moment nog niet vermelden. De begeleiders bespreken per cliënt de mogelijkheden en nemen hierover contact op zodra er meer bekend is.