Bezoekregeling tijdens corona

De afgelopen maanden waren vanwege de coronacrisis spannend en ook soms ontwrichtend. Nieuwe gedragsregels en maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat we ziek worden. In de huidige situatie is wel bezoek weer mogelijk. We zijn echter nog niet van het coronavirus verlost. We blijven daarom alert en voorzichtig. De veiligheid en zorg voor onze cliënten en medewerkers staan altijd voorop. Het blijft dus altijd maatwerk.

Bezoek is welkom

Het is per locatie en per bewoner verschillend wat er mogelijk is. Hiervoor maken we op maat een afweging, o.a. afhankelijk van de gezondheid van een cliënt. Daarbij volgen we nauwgezet de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen op basis van het dreigingsniveau op besmetting COVID-19. Op dit moment is weliswaar in onze regio geen sprake van een besmettingshaard – toch blijven we voorzichtig. Cliënten mogen bezoek ontvangen en ook op bezoek gaan. We blijven echter te allen tijde alert ten aanzien van de gezondheidsrisico’s. En dat vragen we ook van de bezoekers. Zo is het belangrijk bij op bezoek komen dat men de gezondheidsregels in acht neemt en op locatie de hygiëneafspraken volgt.