Dagbesteding op aangepaste manier opgestart

De invulling van de dagbesteding is mondjesmaat weer opgestart. Gezien de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus voor onze kwetsbare cliënten is het niet mogelijk als voor corona volledig te herstarten. Wij blijven voorzichtig en gefaseerd invulling geven aan de dagbesteding.

Maatwerk per cliënt

Ons uitgangspunt is: Hoe kunnen onze cliënten veilig en verantwoord naar een dagbestedingslocatie gaan?

We maken gebruik van risicoprofielen voor zowel locaties als cliënten om af te wegen wie terug naar dagbestedingslocaties kunnen en voor wie andere voorzieningen moeten worden getroffen. Daarnaast gebruiken we een protocol voor vervoer (aangepast aan de coronamaatregelen) waarbij we uitgaan dat cliënten zo mogelijk gebruik maken van eigen vervoer. Het betekent in alle situaties individueel maatwerk. Per cliënt vraagt dit om goede afspraken tussen woonlocaties en dagbestedingslocaties.

Afspraken op een rijtje