In gesprek met elkaar

Tijdens de eerste coronagolf moest Triade Vitree veel drastische maatregelen nemen.
Maatregelen die veel ouders, cliënten en begeleiders hebben geraakt. Hoe kunnen we dat
anders aanpakken? Begrip begint in ieder geval met in gesprek blijven.

Begrip door gesprek

Om met elkaar hierover het gesprek te blijven voeren, hebben we een Kletspot en een Denkdobbelspel met vragen ontwikkeld. Want één ding hebben we geleerd: begrip voor elkaar ontstaat alleen als je in gesprek blijft.

De kletspot – een toelichting

Door de aangescherpte maatregelen is het niet mogelijk om het gesprek persoonlijk te voeren. We hebben inmiddels wel een online variant bedacht om toch in gesprek te blijven met ouders, cliënten en begeleiders.

Wilt u meer weten? Stuur een mail naar redactie@triade-flevoland.nl.