Corona nieuwskrant

Nu steeds meer mogelijk is, we het mondkapje wat minder hoeven te dragen en ook vakantie weer kan, kijken we nog een keer terug op het afgelopen jaar. Een korte impressie van hetgeen is gebeurd. De trots die we hebben voor onze medewerkers en alle kinderen, jongeren en mensen met een beperking - die deze tijd met ons op een zo goed mogelijke manier hebben doorstaan.

Ouders en verwanten willen we langs deze weg bedanken voor hun geduld en begrip. Uw zorgen hebben we gedeeld. We hopen dat we op een punt zijn aangekomen dat hele strenge maatregelen niet meer nodig zullen zijn, worden. Daarom blijven we alert en volgen we de regels van het RIVM nauwgezet.

Veel leesplezier met deze Corona-update