Veelgestelde vragen

De uitbraak van Corona roept heel wat vragen op. Op deze pagina hebben we de meest gestelde vragen verzameld en op een rijtje gezet.

Algemeen (voor alle onderdelen van toepassing)

  1. Is bezoek toegestaan?
    Antwoord: Bezoek is toegestaan, maar het is belangrijk vooraf met de woning contact op te nemen en dit af te stemmen.  We hanteren daarbij de algemene corona maatregelen en vragen u tijdens het gesprek of uw klachten heeft.
  2. Wat doet Triade Vitree aan de bescherming van cliënten?
    Antwoord: We doen onze uiterste best om te voorkomen dat cliënten besmet en ziek worden. Dat geldt ook voor onze medewerkers, waar wij een enorm beroep op moeten doen, die vaak extra uren moeten werken om de zorg door te kunnen laten gaan. Daarbij volgen we de landelijke adviezen nauwgezet op en hebben we deze vertaald naar onze eigen locaties. Het blijf een uitdaging en we zien ook binnen onze organisatie een toename van besmettingen. Elke situatie wordt zeer zorgvuldig afgestemd en gewogen. Dit kan ertoe leiden dat een woning in isolatie gaat.
  3. Is er een kans dat de dagbesteding gaat sluiten?
    We gaan er vooralsnog niet vanuit dat we de dagbesteding moeten sluiten. Wel passen we de regels aan, aan de huidige situatie. Dit betekent dat we geen vermenging van groepen huishoudens willen en dat altijd de 1,5 m afstand gewaarborgd moet zijn. Per situatie bekijken we wat kan en wat helaas even niet kan voor een cliënt. Maatwerk is daarbij altijd van toepassing.