Vaccinaties – wat betekent dit voor mijn kind/verwant?

Vandaag start de coronavaccinatie in Nederland. De zorgmedewerkers zijn eerst aan de beurt, daarna volgen de cliënten van zorginstellingen. Bij Triade Vitree hopen we dat iedereen zich laat vaccineren. Want hoe meer mensen ingeënt zijn, des te meer bescherming het vaccin biedt.

Vaccinatie van cliënten, medewerkers en naaste netwerk (vrijwilligers, mantelzorgers) is belangrijk voor de bescherming van de cliënten tegen het coronavirus, maar ook voor de bescherming van jezelf, je familie, vrienden, collega’s en andere kwetsbare mensen om je heen. We weten nog niet zoveel over die vaccinatie van cliënten. Zodra er meer bekend is informeren we u hierover.

U vindt het laatste nieuws en  informatie van de Rijksoverheid op www.coronavaccinatie.nl, Ook heeft Steffie duidelijke informatie over vaccineren en wat dit betekent.

Wat weten we

Begin januari wordt een advies van het EMA verwacht over het mRNAvaccin van Moderna. Als dit wordt goedgekeurd, kan worden gestart met het vaccineren van onder andere mensen met een verstandelijke beperking of GGZ problematiek wonend in zorginstelling.

Download de roadmap voor een compleet overzicht.

 

Twee vaccins, twee ‘hoofdroutes’ in uitvoering

Er worden, zoals het er nu naar uitziet in beginsel twee vaccins ingezet. Voor beide vaccins geldt dat deze twee keer toegediend moeten worden. Het vaccin van BioNTech/Pfizer wordt ingezet voor de vaccinatie van de zorgmedewerkers. Het vaccin Moderna wordt onder andere ingezet voor vaccinatie van uw kind/verwant.

Het vaccin van Moderna leent zich beter voor kleinschalige distributie en wordt daarom ingezet voor onder andere instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zodra het Moderna vaccin is goedgekeurd kan de voorbereiding voor vaccinatie van bewoners van zorginstellingen van start gaan.

Vaccinatie is vrijwillig

Of uw kind/verwant gevaccineerd mag worden, bepaalt u zelf. Het coronavaccin is vrijwillig en niet verplicht. Als er voldoende mensen zijn gevaccineerd, dan betekent dit dat er minder maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.

En daar willen we uiteraard allemaal naar toe – meer ruimte en vrijheid en minder beperkingen.

Wanneer start het vaccineren?

Naar verwachting start het vaccineren binnen de zorginstellingen van gehandicaptenzorg en GGZ in de loop van januari. Echter op dit moment zijn de definitieve details nog niet bekend. Zodra het vaccin is goedgekeurd kan worden gestart met de voorbereidingen.

Wie vaccineert?

De verantwoordelijkheid voor het vaccineren van uw kind/verwant ligt bij de instellingsarts/huisarts. Over het proces en de uitvoering rondom het vaccineren wordt u geïnformeerd zodra de informatie bekend is.