Wanneer worden cliënten gevaccineerd?

Er begint langzaam maar zeker wat meer zekerheid te komen over de start van het vaccineren van bewoners van zorginstellingen zoals de onze. Wat betekent dit voor uw kind/verwant.

Vaccinatie bewoners door de instellingsarts

Woont uw kind/verwant bij Triade en staat hij /zij ingeschreven bij de instellingsarts dan  kunnen ook wij in de week van 25 januari starten met vaccineren met het Biontech/Pfizer vaccin. We starten op de woonlocaties Bataviahaven, Gelderse Hout en Schoener. Over de planning van het vaccineren van uw kind/verwant wordt u persoonlijk geïnformeerd.

Vaccinatie bewoners door de huisarts

Alle cliënten die woonachtig zijn in een groepsgebonden/ geclusterde woning en bekend/ingeschreven zijn bij een huisartsenpraktijk. Deze cliënten worden gevaccineerd door de huisarts. De vaccinaties worden uitgevoerd via de huisartsenpost. Rond 25 januari starten de eerste huisartsenposten met vaccineren. Wat dit betekent voor uw kind/verwant is op dit moment nog niet bekend. We verwachten hierover meer informatie de komende week te ontvangen via de huisartsen- posten. Een belangrijke factor hierbij is dat bewoners of hun wettelijk vertegenwoordigers toestemming voor registratie moeten geven. Deze toestemmingsaanvraag zal met u worden afgestemd via de begeleider van uw kind/verwant.

Vaccinatie extern wonende cliënten door de huisarts

Cliënten die niet bij ons wonen maar thuis of in het geval van ambulante zorg, worden op een nader te bepalen tijdstip gevaccineerd door de huisarts. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, informeren we u hierover.