Onze gegevens

Triade Vitree is ontstaan uit een fusie van zorgorganisatie Triade en jeugdhulporganisatie Vitree. Sinds 1 januari 2018 werken wij samen. Dat doen we met 1.832 medewerkers, 493 vrijwilligers en 496 pleeggezinnen voor 6.317 kwetsbare volwassenen, kinderen, jongeren en gezinnen (cijfers 2018). Wij werken vanuit zowel de CAO Gehandicaptenzorg als de CAO Jeugdzorg.

Onze gegevens op een rij:

Naam
Stichting Triade-Vitree

Fiscaalnummer
812906470

Kamer van Koophandel
39068356

Contactgegevens

Stichting Triade:
Grietenij 17-05 / Postbus 144
8233 BP / 8200 AC Lelystad
088-3232130
www.triade-flevoland.nl

Stichting Vitree:
Grietenij 17-05 / Postbus 144
8233 BP / 8200 AC Lelystad
088-1787100
www.vitree.nl

Stichtingen onder bestuur van Stichting Triade-Vitree:
Stichting Triade, fiscaalnummer 801525664, ingeschreven KvK 39059711
Stichting Vitree, fiscaalnummer 002934310, ingeschreven KvK 41022253

Triade-Vitree is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wilt u daarover meer weten? Klik hier voor alle informatie.