Over ons

Bestuurders Afien Spreen en Paul van der Linden zijn trots op Triade Vitree:
"We behouden het goede en waar mogelijk willen we de zorg verbeteren. Samen kunnen we meer. In het belang van kwetsbare volwassenen, kinderen, jongeren en hun ouders".

De organisatie

De organisatie bestaat uit een divisie Jeugd en een divisie Volwassenen. De divisie Jeugd werkt vanuit het merk Vitree en is een combinatie van zorgvormen voor kinderen, jongeren en gezinnen van (voorheen) Triade en Vitree samen. De divisie Volwassenen werkt vanuit het merk Triade en bevat alle zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis. Beide divisies krijgen ondersteuning vanuit de gezamenlijke concernstaf van Triade Vitree.

Klik hier voor het organogram.

Lees de Toezichtvisie Raad van Toezicht, de Profielschets Raad van Toezicht en het Beleid Vergoeding onkosten en aannemen van geschenken Raad van Bestuur (in het kader van de Governancecode Zorg).

Ons bestuur

Sinds 1 januari 2018 is er één Raad van Bestuur, bestaande uit: Afien Spreen en Paul van der Linden.

Met ingang van 20 juli 2020 is toegetreden tot de Raad van Bestuur als tijdelijk lid: Didier Dohmen

Didier Dohmen


Maak kennis met:
De Raad van Toezicht
van links naar rechts:
Dhr. Rob van Wuijtswinkel, Dhr. Henk Reimert,
Mw. Fennemiek Gommer (vice-voorzitter),
Mw. Patricia Esveld, Mw. Shasta Rotscheid,
Dhr. Peter Tiebout (voorzitter), Dhr. Pier Eringa (sinds 28 mei 2020 uitgetreden)